Vesti - arhiva maj

UVOĐENJE MLADIH U SVET POSLOVANJA KROZ RADNE PRAKSE

Organizovanje stručnih praksi, kao jedan od načina za edukaciju i pomoć mladima da dođu do prvog radnog iskustva, predstavlja i vid društvene odgovornosti po čemo smo prepoznati na tržištu. Dokaz tome je što smo 24. aprila na konferenciji Beogradske otvorene škole – BOŠ, pod nazivom „PRAKSAM – program kvalitetnih praksi“ izdvojeni kao kompanija za primer među poslodavcima.

HUMANOST NA DELU!

U okviru velike humanitarne akcije „Pomažemo zajedno“, koju je pokrenula kompanija Delhaize u saradnji sa organizacijom „Banka Hrane“, u samo jednom danu zabeležena je rekordna donacija od ukupno 15 tona osnovnih životnih namirnica namenjena najugroženijim kategorijama stanovništva.

Arhiva

2020

jan feb mar apr may jun jul aug sep okt nov dec