Elektronsko testiranje

Poštovani/a, 
ukoliko ste dobili pozivni mejl sa pristupnim podacima, prijavite se na sistem elektronskog testiranja ovde

Pristup je omogucen samo kandidatima koji su dobili pozivni mejl za elektronsko testiranje kao dela procesa selekcije za konkretno radno mesto.