Uslovi korišćenja

Svako korišćenje stranice (http://unisolgroup.biz/) podložno je niže navedenim uslovima. Njenim korišćenjem ili preuzimanjem materijala objavljenih na njoj saglasni ste sa svim uslovima koji se navode u nastavku. Ukoliko niste saglasni sa uslovima, molimo vas da ne koristite ovu internet stranicu i da ne preuzimate materijal sa nje. Materijal objavljen na ovoj web stranici sme se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, uz poštovanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svih navedenih ograničenja prava.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribucija, učestvovanje u prenosu ili prodaji, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe celog sadržaja ovih stranica ili njihovih delova bez prethodnog izričitog pismenog dopuštanja Unisol Group-e. Ukoliko je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Sadržaj koji koristite namenjen je isključivo za ličnu upotrebu. Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama vlasništvo su Unisol Group-e i ne smeju da se koriste na drugim internet stranicama bez prethodnog pismenog odobrenja Unisol Group-e. Zaštitni znak Unisol Group ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne sme se postaviti na drugu internet stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja Unisol Group-e.

Sve fotografije, slike, video i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim Internet stranicama isključivo su vlasništvo Unisol Group-e. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripada Unisol Group-i. Sva prava su zadržana. Dopuštanje se daje subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u promotivne, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Internet stranica Unisol Group-e nije dopuštena.  Takođe, nije dopuštena upotreba bilo  kog materijala sa ovih Internet stranica u vezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korišćenjem materijala sa Internet stranica, medijski korisnici se u potpunosti obavezuju pridržavanja ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Unisol Group će uložiti razuman napor kako bi se na njenoj internet stranici objavljivali tačni i aktuelni podaci. Unisol Group ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korišćenjem informacija objavljenih na ovim internet stranicama. Informacije na ovim stranicama mogu sadržati tehničke netačnosti i tipografske greške. One se mogu promeniti ili objaviti bez prethodne najave. Unisol Group ne garantuje da će ova web lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa, da neće sadržati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Ukoliko nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa ličnim podacima po kojima vas je moguće identifikovati u vidu e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahteva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenima ili osobama koje mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja. Unisol Group svestan je važnosti privatnosti ili poverljivosti. U skladu sa time, pobrinućemo se za sigurnost i integritet svih detalja lične prirode, potpuno poštujući odgovarajuće zakone.

Unisol Group zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove web lokacije i uslova korišćenja u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.