Društvena odgovornost

Unisol Grupa, kao deo zajednice kojoj pripada i u kojoj funkcioniše svesna je značaja i potrebe uticanja na unapređenje nje same kao i društvenih uslova. U tom smislu, posebno se pridaje značaj odnosima sa zaposlenima, uticaju na životnu okolinu i na društvene uslove uopšte

Odnos sa zaposlenima

U Unisol Grupi kao poslovnom okruženju, posebno se pridaje pažnja izgradnji korporativne kulture koja podrazumeva izgradnju zajednice, podsticanje saradnje između različitih segmenata poslovanja, integraciju novozaposlenih tako da se osećaju sastavnim delom Unisol Grupe. Sve ovo ne bi bilo moguće bez uspostavljanja sistema praćenja razvoja i karijera zaposlenih, sistema nagrađivanja i povlastica za zaposlene, organizovanje internih obuka, izbora za radnika godine kao i korporativnog druženja više puta godišnje

Uticaj na društvene uslove

Svesni našeg okruženja i društva u kojem se nalazimo, veliku pažnju poklanjamo kulturi, socijalno ugroženim grupama kao i aktivnostima koje imaju za cilj edukaciju. Tradicionalno podržavamo rad Beogradske filharmonije kao i organizacija koje imaju za cilj pomaganje socijalno ugroženih grupa. U okviru Unisol Grupe tradicionalno dva puta godišnje organizujemo dobrovoljno davanje krvi.

Bezbednosti i zdravlje na radu

Jedan od najviših ciljeva Unisol Grupe je svakodnevno angažovanje na sprečavanju nezgoda, povreda i bolesti vezanih za radno okruženje kao i na zaštitu svih zaposlenih i poslovnih partnera koji su uključeni u lanac vrednosti Unisol Grupe.

POLITIKA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Sertifikat SRPS OHSAS 18001:2008

Zaštita životne sredine

Unisol Grupa se u svom poslovanju opredelila za kontinuirano očuvanje, zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine i zato redovno planira i sprovodi aktivnosti koje za cilj imaju značajne ekonomske, društvene i održive rezultate.

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Sertifikat SRPS ISO 14001:2008

Politika zaštite ličnih podataka

Privredno društvo UNISOL doo je posvećeno zaštiti i poštovanju ličnih podataka i privatnosti svih fizičkih i pravnih lica.

Ova politika objašnjava načine i razloge prikupljanja ličnih i drugih podataka kao i način i svrhu korišćenja prikupljenih ličnih podataka.

Preuzmi