Răspunderea socială

Grupul Unisol, ca parte a societății din care face parte și in care funcționează, este conștient de importanța și de nevoia de a influența dezvoltarea companiei, precum și dezvoltarea condițiilor sociale. În acest sens, se acordă în mod special importanță relației cu angajații, mediului înconjurător și condițiilor sociale în general.

Relația cu angajații

In grupul Unisol ca mediu prefesional, se acordă importanță în mod special formării unei culturi organizaționale care subînțelege construcția organizației, încurajarea cooperării între diferite segmente de activitate, integrarea  în colectiv a persoanelor nou angajate, cu scopul de a se simți parte integranta a grupului Unisol. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără stabilirea unui sistem de evaluare a performanțelor angajaților, unui sistem de compensații și beneficii pentru angajați sau fără organizarea cursurilor de perfecționare interne și petrecerilor la nivel corporativ.

Relația socială

Fiind conștienți de mediul care ne înconjoară și de societatea în care trăim, o mare atenție acordăm culturii, grupurilor vulnerabile și marginalizate, precum și activităților care au drept scop educația. În mod tradițional sprijinim activitatea Filarmonicii din Belgrad, precum și activitatea diferitelor organizații care se ocupă cu suportul grupurilor social vulnerabile. În cadrul grupului Unisol a devenit traditional și  ca de două ori pe an să se organizeze donarea benevolă de sânge.

Relația cu mediul înconjurător

Fiind un sistem de afacere complex, grupul Unisol are grijă de mediul înconjurător, prin stabilirea culturii organizaționale. Deșeurile se sortează, hârtia se reciclează, apa reziduală se procesează local, se ține cont în mod rațional de consumul de energie și de combustibil.